Valgte adresser

Adresser, der indgår i det samlede ansøgningsområde

0

Antal markerede adresser i alt

0

Download udtræk med markerede adresser til brug for ansøgning til bredbåndspuljen
Filen skal vedhæftes ansøgningen

Du kan komme tilbage til denne side med dine valg af adresser ved at følge dette link
Linket skal indsættes i ansøgningsskemaet. Man skal danne et nyt link, når man opdaterer antallet af adresser