Kortlægning af bredbåndsstøtteområder

Kortet viser dækningen for 2020.


På kortet kan man se to typer af adresser:

1. Adresser, hvor man maksimalt kan få 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload (gul prik).
2. Adresser, som ikke er tilskudsberettidede (hvid prik).

Kortet er baseret på data fra bredbåndsselskaberne om (1) deres dækning i dag samt (2) deres konkrete planer for udrulning inden for de næste tre år. Der kan derfor være adresser, der i dag ikke har god dækning, som ikke er medtaget på kortet, men hvor et bredbåndsselskab har oplyst, at det vil forbedre dækningen inden for de næste tre år.

Der kan kun søges støtte til de adresser, der er markeret med en gul prik.

Husk, at man skal danne et nyt link, når man opdaterer antallet af adresser.

Kortlægningsmetoden er ikke 100 pct. præcis, da der kan være mindre unøjagtigheder i indberetningerne og koblingen med BBR og CVR-registeret. Frem til den 25. august 2020 var det muligt at gøre indsigelse, hvis man ikke var enig i en adresses status på kortet. Det er således ikke længere muligt at gøre indsigelse.

En samlet oversigt over adresser, der kan søges tilskud til findes her.

Du kan finde mere information om, hvordan man søger støtte fra bredbåndspuljen, ved at gå ind på www.ens.dk/bredbaandspulje.