Kortlægning af bredbåndsstøtteområder

Kortet viser dækningen for 2019.


På kortet kan man se tre typer af adresser:

1. Adresser, hvor man maksimalt kan få 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload (gul prik).
2. Adresser, hvor man maksimalt kan få 5 Mbit/s download eller 1 Mbit/s upload (rød prik).
3. Adresser, som ikke er tilskudsberettidede (hvid prik).

Kortet er baseret på data fra bredbåndsselskaberne om (1) deres dækning i dag samt (2) deres konkrete planer for udrulning inden for de næste tre år. Der kan derfor være adresser, der i dag ikke har god dækning, som ikke er medtaget på kortet, men hvor et bredbåndsselskab har oplyst, at det vil forbedre dækningen inden for de næste tre år.

Der kan kun søges støtte til de adresser, der er markeret med en gul eller rød prik.

Husk, at man skal danne et nyt link, når man opdaterer antallet af adresser.

Kortlægningsmetoden er ikke 100 pct. præcis, da der kan være mindre unøjagtigheder i indberetningerne og koblingen med BBR og CVR-registeret. Der vil være mulighed for at gøre indsigelse, hvis man ikke er enig i adressens status på kortet, det gøres ved at klikke på adressen og følge vedledningen i pop-up boksen. Frist for indsigelse er den 22. august 2019.

En samlet oversigt over indsatsområdet kan findes her.

Du kan finde mere information om, hvordan man søger støtte fra bredbåndspuljen, ved at gå ind på www.ens.dk/bredbaandspulje.