Kortlægning af bredbåndsstøtteområder

Kortet viser dækningen for 2018.


På kortet kan man se to typer af adresser:

1. Adresser, hvor man maksimalt kan få 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload.
2. Adresser, hvor man maksimalt kan få 5 Mbit/s download eller 1 Mbit/s upload.

Kortet er baseret på data fra bredbåndsselskaberne om (1) deres dækning i dag samt (2) deres konkrete planer for udrulning inden for de næste tre år. Der kan derfor være adresser, der i dag ikke har god dækning, som ikke er medtaget på kortet, men hvor et bredbåndsselskab har oplyst, at det vil forbedre dækningen inden for de næste tre år.

Der kan kun søges støtte til de adresser, der er markeret med en gul eller rød prik. Husk, at man skal danne et nyt link, når man opdaterer antallet af adresser.

Kortlægningsmetoden er ikke 100 pct. præcis, da der kan være mindre unøjagtigheder i indberetningerne og koblingen med BBR og CVR-registeret. Som udgangspunkt kan der ikke ændres på kortlægningen. Der er dog to undtagelser 1) hvis et teleselskab indberetter yderligere dækning eller har udrulningsplaner kan kortlægningen justeres eller 2) hvis der er fejlregistreringer i kortlægningen. Det kan fx være, at bygningen er fejlregisteret i BBR, eller hvis der er et teknisk anlæg eller en tom grund, som ikke har behov for en bredbåndsforbindelse. 

En samlet oversigt over indsatsområdet kan findes her.

Du kan finde mere information om, hvordan man søger støtte fra bredbåndspuljen, ved at gå ind på www.ens.dk/bredbaandspulje.

  • Zoom længere ind på kortet for at se og vælge adresserZoom længere ind på kortet for at se og vælge adresser

Valgte adresser

Adresser, der indgår i det samlede ansøgningsområde

0

Antal markerede adresser i alt

0

Download udtræk med markerede adresser til brug for ansøgning til bredbåndspuljen
Filen skal vedhæftes ansøgningen

Du kan komme tilbage til denne side med dine valg af adresser ved at følge dette link
Linket skal indsættes i ansøgningsskemaet. Man skal danne et nyt link, når man opdaterer antallet af adresser