Kortlægning af bredbåndsstøtteområder

Kortet viser dækningen for 2021.


På kortet kan man se tre typer af adresser:

1. Adresser, hvor man maksimalt kan få 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload (gul prik).
2. Adresser, hvor man kan få mere end 10 Mbit/s og maksimalt 20 Mbit/s i download (blå prik).
2. Adresser, som ikke er tilskudsberettidede (hvid prik).

Kortet er baseret på data fra bredbåndsselskaberne om (1) deres dækning i dag samt (2) deres konkrete planer for udrulning inden for de næste tre år. Der kan derfor være adresser, der i dag ikke har god dækning, som ikke er medtaget på kortet, men hvor et bredbåndsselskab har oplyst, at det vil forbedre dækningen inden for de næste tre år.

Der kan kun søges støtte til de adresser, der er markeret med en gul prik, og i begrænset omfant til adresser med blå prik. Bemærk for hver blå adresse i projektet, skal der være mindst 19 gule tilskudssøgende adresser.

Husk, at man skal danne et nyt link, når man opdaterer antallet af adresser.

Kortlægningsmetoden er ikke 100 pct. præcis, da der kan være mindre unøjagtigheder i indberetningerne og koblingen med BBR og CVR-registeret. Frem til den 5. september 2021 er det muligt at gøre indsigelse, hvis man ikke var enig i en adresses status på kortet. Efter den 5. september 2021 vil det således ikke længere muligt at gøre indsigelse.

En samlet oversigt over adresser, der kan søges tilskud til, findes her..

Du kan finde mere information om, hvordan man søger støtte fra bredbåndspuljen, ved at gå ind på www.ens.dk/bredbaandspulje.

  • Zoom længere ind på kortet for at se og vælge adresserZoom længere ind på kortet for at se og vælge adresser

Valgte adresser

Adresser, der indgår i det samlede ansøgningsområde

0

Antal markerede adresser i alt

0

Download udtræk med markerede adresser til brug for ansøgning til bredbåndspuljen
Filen skal vedhæftes ansøgningen

Du kan komme tilbage til denne side med dine valg af adresser ved at følge dette link
Linket skal indsættes i ansøgningsskemaet. Man skal danne et nyt link, når man opdaterer antallet af adresser