Kortlægning af bredbåndsstøtteområder

Kortet viser dækningen for 2016-puljen. Sidst opdateret den 29.oktober 2016.

Kortet vil blive opdateret med nye oplysninger om dækningen inden der åbnes op for 2017-puljen. 

På kortet kan man se to typer af adresser:

1. Adresser, hvor man maksimalt kan få 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
2. Adresser, hvor man maksimalt kan få 5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload.

Kortet er baseret på data fra bredbåndsselskaberne om (1) deres dækning i dag samt (2) deres konkrete planer for udrulning inden for de næste tre år. Der kan derfor være adresser, der i dag ikke har god dækning, som ikke er medtaget på kortet. Men der er et bredbåndsselskab, som har oplyst, at det vil forbedre dækningen inden for de næste tre år.

Der kan kun søges støtte til de adresser, der er markeret med en gul eller rød prik. Husk, at man skal danne et nyt link, når man opdaterer antallet af adresser.

Kortlægningsmetoden er ikke 100 pct. præcis, da der kan være mindre unøjagtigheder i indberetningerne og koblingen med BBR-registeret. Som udgangspunkt kan der ikke ændres på kortlægningen. Der er dog to undtagelser 1) hvis et teleselskab indberetter yderligere dækning eller har udrulningsplaner kan kortlægningen justeres eller 2) adresser kan blive slettet, hvis de ikke skal have en bredbåndsforbindelse. Det kan fx være, at bygningen er fejlregisteret i BBR, et teknisk anlæg eller en tom grund. I skal kontakte Energistyrelsen på  tele@ens.dk, hvis I vurderer, at der er adresser, der kan udgå. 

En samlet oversigt over indsatsområdet kan findes her.

Bemærk, at der kan være enkelte adresser på listen, som kan være omfattet af udrulningsplaner, og som derfor ikke vil være støtteberettiget.Disse adresser er sendt i høring med frist for indsigelser i uge 41. Der kan derfor ske mindre justeringer i kortlægningen. 

Du kan finde mere information om, hvordan man søger støtt fra bredbåndspuljen, ved at gå ind på www.ens.dk/bredbaandspulje.

  • Zoom længere ind på kortet for at se og vælge adresserZoom længere ind på kortet for at se og vælge adresser

Valgte adresser

Adresser, der indgår i det samlede ansøgningsområde

0

Antal markerede adresser i alt

0

Download udtræk med markerede adresser til brug for ansøgning til bredbåndspuljen
Filen skal vedhæftes ansøgningen

Du kan komme tilbage til denne side med dine valg af adresser ved at følge dette link
Linket skal indsættes i ansøgningsskemaet. Man skal danne et nyt link, når man opdaterer antallet af adresser